Ring-zuid steeds drukker, in de stad veel fietsers
Parkeerproblematiek in wijken direct ten noorden van binnenstad

De verkeersdrukte op de zuidelijke ringweg is in 2017 duidelijk afgenomen, na een druk jaar in 2016 na een aantal vrij stabiele jaren.

Binnen de stad is Groningen een echte fietsstad. Gemiddeld gaat 46 procent van de verplaatsingen per fiets. Tien jaar terug was dit 37 procent. Landelijk is dat nog geen 30 procent. In Groningen wordt het meest gefietst van alle gemeenten met meer dan 50.000 inwoners. Als we kijken naar het gebruik van vervoermiddelen (dus exclusief lopen) binnen de stad, dan scoort de fiets 61 procent.

De verschillende transportmiddelen vragen niet alleen ruimte om te bewegen, maar ook om stil te staan. Weinig wijkbewoners van binnenstad en schilbuurten zijn tevreden over de parkeermogelijkheden.

Zie voor verkeersongevallen Verkeersveiligheid