Groningen is een aantrekkelijke stad, waar de leefomgeving op positieve wijze moet bijdragen aan het welbevinden van álle stadjers. We vinden het dan ook van belang dat buurten en wijken een prettig en veilig leefklimaat hebben, waar mensen elkaar kennen, zich opgenomen en geaccepteerd voelen, en op een goede wijze met elkaar omgaan.
Belangrijk hierbij is de aanwezigheid van een robuuste, evenwichtige sociale structuur, van waaruit mensen maatschappelijk actief kunnen zijn en hierbij iets voor elkaar willen en kunnen betekenen.