Veiligheid opnieuw verbeterd
Minder bewoners voelen zich onveilig, minder inbraken en drugshandel

In de afgelopen 2 jaren is het percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt afgenomen van 21% naar 17%. Opvallende dalingen zijn zichtbaar in een aantal wijken die traditioneel slecht scoren op veiligheidsbeleving: Binnenstad een daling van 37% naar 29%, Indische buurt van 31% naar 24% en Oosterparkwijk van 28% naar 21%.

In de cijfers van de politie zien we verder dat het aantal woninginbraken de laatste jaren sterk is afgenomen. Ook zijn er minder geweldsdelicten en drugshandel. Anderzijds zien we meer zakkenrollerij en is er meer overlast geregistreerd.

Van de meldingen bij de politie staan de fietsendiefstallen, ondanks een afname van het aantal aangiften, nog altijd op eenzame hoogte (2.000).