Groningen moet een aantrekkelijke en prettige gemeente zijn om te wonen, werken en te verblijven. We willen dat álle inwoners zo veel als mogelijk gelijkwaardige kansen en mogelijkheden hebben op een goede kwaliteit van leven. Vanuit het perspectief van 'gezondheid' vinden we het dan ook van belang dat een ieder een gezonde levensloop kan doormaken, waarbij de kansen op onderlinge gezondheidsverschillen - in mate en jaren - beperkt blijven.

In dit onderdeel bezien we het begrip 'gezondheid' in brede zin en omvat dit meer dan alleen de afwezigheid van lichamelijke, mentale en/of sociale beperkingen. Naast het lichamelijke - en psychosociale functioneren kijken we bijvoorbeeld ook naar de mate waarin bewoners zich weerbaar voelen en daadwerkelijk in staat zijn regie over het eigen leven te kunnen voeren. Ook wordt inzicht gegeven in enkele leef- en gezondheidspatronen die van invloed kunnen zijn op de mate van gezondheid.