Direct naar een thema van Stand van Groningen

Meer vestigingen, minder werkgelegenheid

Tussen 1 april 2019 en 1 april 2020 kwamen er 1.120 vestigingen bij in de gemeente, tot een totaal van 22.500. De werkgelegenheid nam af met bijna 1.000 tot 155.900. Er zijn steeds meer eenmansbedrijven: in vijf jaar tijd een toename van 66 tot 72 procent.

Als centrumgemeente heeft de gemeente binnen het Noorden ruim 19 procent van de werkgelegenheid terwijl het aantal inwoners bijna 13,5 procent is. Het aantal banen per 1.000 inwoners is 678, tegen landelijk 515. De bedrijvigheid gaat gepaard met mobiliteit.

Groningen is een echte dienstengemeente, met twee derde van de banen in de dienstensector. Het grote aandeel banen bij de overheid maakt de gemeente zeer gevoelig voor beleid van de rijksoverheid. Ook werkt een substantieel deel van de beroepsbevolking in 'coronagevoelige' sectoren, zoals horeca, cultuur/sport/recreatie, uitzendwerk, flexbanen en als zzp'er.
Van de starters begint 60 procent in de branches Commerciële dienstverlening en Handel/ Horeca.

Binnen de speerpuntsectoren Creatieve industrie en Life Sciences & Health neemt het aantal banen toe met 2,3 en 1,1 procentpunt. Voor de overige speerpuntensectoren, energie en ICT, is er een daling van gemiddeld ruim 6 procentpunt. De redenen van de afname in de sector ICT zijn krimp en reorganisatie bij bestaande vestigingen.

Bij mbo'ers zien we dat er (steeds) meer kiezen voor de richtingen technisch en gezondheid/welzijn. Gezien de groeiende behoefte aan werknemers in deze sectoren is dit een gunstige ontwikkeling.
Het aantal aangiftes van diefstal van bedrijven vertoont al jaren een dalende lijn.

Link

  • Werkgelegenheid per buurt: Gronometer, het buurtinformatiesysteem van de gemeente Groningen.

Werkgelegenheid totaal

Laatst aangepast: 17-06-2021

Aantal banen, full time vast (meer dan 12 uur per week) en part-time vast (12 uur of minder per week), en de ingeleende uitzendkrachten

Er zijn 155.872 banen in Groningen waarvan het grootste deel vast voltijd.

Ondanks de groei van het aantal vestigingen is het aantal banen tussen 1 april 2019 en 1 april 2020 afgenomen met 947 (-0,6 procent). De daling komt onder andere door een aantal grote reorganisaties die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Werkgelegenheid in de gemeente Groningen

Laatst aangepast 17-06-2021

Kantoren Europapark_nwsbrf.JPG

Het aantal vestigingen in de gemeente Groningen is in de periode 1 april 2019 tot 1 april 2020 toegenomen met 1.120, naar 22.495. De totale werkgelegenheid is met 947 banen afgenomen naar 155.872. Deze afname komt onder andere door reorganisaties bij enkele grotere bedrijven.

Het aandeel eenmansbedrijven is bijna 72 procent, vijf jaar geleden was dit nog 66 procent. Het aandeel in de werkgelegenheid van eenmansbedrijven is vrijwel constant en ligt rond de 10 procent.

Twee derde van het aantal banen vinden we in de Gezondheidszorg, Commerciële dienstverlening en Handel / Horeca. Binnen de speerpuntsector ‘Life sciences & Health’ neemt het aantal banen toe met 1 procent. Voor de overige speerpuntensectoren is er een daling van 3,4 procent.

In de periode april tot september 2020 is er een licht herstel van de werkgelegenheid. In deze periode zijn er 502 banen bijgekomen en 554 vestigingen

Werkgelegenheid per buurt: Gronometer het buurtinformatiesysteem van de gemeente Groningen.

Werkgelegenheid totaal, nieuwe gemeente

Laatst aangepast: 21-02-2020

Het aantal full time vast (meer dan 12 uur per week) en part-time vast (12 uur of minder per week) banen en de ingeleende uitzendkrachten.

Er zijn 155.872 banen in Groningen waarvan het grootste deel vast voltijd.

Ondanks de groei van het aantal vestigingen is het aantal banen afgenomen met 947 (-0,6 procent). De daling komt onder andere door een aantal grote reorganisaties die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Geïndexeerde werkgelegenheid, nieuwe gemeente

Laatst aangepast: 17-06-2021

Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de gemeente Groningen, index, 2010=100

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Vestigingen in 11 branchegroepen, nieuwe gemeente

Laatst aangepast: 17-06-2021

Het aantal bedrijven en instellingen per peildatum 1 april van het jaar naar 11 branches

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Banen in 11 branchegroepen, nieuwe gemeente

Laatst aangepast: 17-06-2021

Het totaal aantal banen bij bedrijven en instellingen per peildatum 1 april van het jaar naar 11 branches

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Vestigingen per branche, nieuwe gemeente

Laatst aangepast: 21-02-2020

Vestigingen per branche

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Banen per branche, nieuwe gemeente

Laatst aangepast: 21-02-2020

Banen 11 groepen.jpg

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Banen in de speerpuntsectoren, nieuwe gemeente

Laatst aangepast: 11-06-2021

Ontwikkeling van het aantal banen in de speerpuntsectoren binnen de gemeente


Energie: Gas en elektriciteit en onderzoek op het gebied van energie.

Lif science en Health: Farmacie, medische apparatuur en geneeskundig onderzoek.

ICT: Maken en repareren van computers en electrotechnische apparatuur, ontwikkeling van soft- en hardware, telecommunicatie, websites etc.

Creatieve sector: Kunst, media en entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.

In de Economische Agenda 2020-2022 onderscheidt de gemeente Groningen een aantal speerpuntsectoren. Dit zijn de sectoren ICT, Healthy Ageing, Energie en de creatieve bedrijvigheid.

Tussen de sectoren bestaan dubbelingen, een klein deel van de banen bij de creatieve bedrijvigheid vinden we ook in de ICT.

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Banen per 1000 inwoners, Groningen vergeleken

Laatst aangepast: 03-05-2019

Een vergelijking van het aantal banen per 1.000 inwoners tussen een aantal middelgrote gemeenten, 2018

Groningen is, net als Zwolle en Utrecht een echte werkgemeente. In vergelijking met Nederland gemiddeld zijn er veel banen per 1.000 inwoners.

Bron: LISA

Banen in de horeca en de detailhandel

Laatst aangepast: 05-08-2021

Banen in de Horeca en de detailhandel per 1 april, nieuwe gemeente Groningen.

Bron: OIS Vestigingenonderzoek

Horeca in de gemeente

Laatst aangepast 29-12-2021

Spreiding van de vestigingen in de horeca over de gemeente, 2020

Horeca buurtspreiding 2020.jpg

Bron: OIS Groningen, vestigingenregister

Toeristische overnachtingen

Laatst aangepast: 28-02-2020

Aantal overnachtingen totaal (x1.000)

Toename aantal toeristische overnachtingen

Sinds het einde van de economische crisis zien we steeds meer toeristische overnachtingen in de gemeente.

bronnen: gemeente Groningen en Noordelijk belastingkantoor

Toeristische overnachtingen naar type accommodatie

Laatst aangepast 28-02-2020

Aantal overnachtingen gesplist naar accommodatietype, 2018 (x1.000)


Hotels betreft hotels met 2 of meer sterren en Bed & Breakfast is inclusief pensions..

De aantallen accommodaties zijn: Hotels met 2 of meer sterren: 18 Overige hotels/hostels: 7 Bed and Breakfast: 130-140 Campings: 2 Jachthavens: 4

Er zijn in Groningen 26 hotels waaronder 7 hostels en jongerenhotel en een hostel als opleidingsinstituut. Daarnaast zijn er diverse bedrijven voor bed en breakfast. Samen hadden deze bedrijven in 2018 ruim 600.000 overnachtingen. Dit aantal is de afgelopen jaren toegenomen. Bed and breakfast heeft met ruim 35.000 een klein maar groeiend deel van deze overnachtingen. Naast de overnachtingen in hotels en bed en breakfast overnachtten er in 2018 nog personen op campings (22.000 overnachtingen op 3 campings) en in de jachthavens (13.500 overnachtingen).

bronnen: gemeente Groningen en Noordelijk belastingkantoor

Helft theaterbezoekers afkomstig uit regio of daarbuiten

Het aantal bezoekers van het Groninger Museum bedroeg in 2019 324.000. Hiermee is het met het Drents Museum het drukst bezochte museum van het noorden. Van de overige grotere musea van de stad schommelt het totaal aantal bezoekers rond de 100.000.
Jaarlijks gaan rond de 500.000 bezoekers naar theaters en podia. De grootste publiekstrekkers zijn Martiniplaza en de Schouwburg/Oosterpoort. Ook het pop podium Vera is een grote publiekstrekker met jaarlijks tussen de 50.000 en 60.000 bezoekers die ruim 200 voorstellingen bezoeken. Dit is exclusief de bioscoop.
De bezoekers (geteld in kopers van kaarten vooraf) van de Oosterpoort en Schouwburg komen voor meer dan de helft van buiten de stad en voor ruim een derde van buiten de regio. Dit percentage is de afgelopen jaren toegenomen. Naast uit de stad Groningen komen de grootste aantallen bezoekers uit Haren en uit Assen.

De bioscopen en filmhuizen in Groningen trokken in 2019 884.000 bezoekers. Groningen is daarmee gezakt van de achtste naar de elfde plaats als bioscoopstad van Nederland.Theater- en museumbezoek

Laatst aangepast: 13-08-2020

Bezoekersaantallen per seizoen

bron: Musea, NVBF en theaters

Musea en attracties

Laatst aangepast: 13-08-2020

Bezoek aan musea en de attracties Hortus Haren en de Martinitoren

bezoek museu attracties.png

bron: Groninger museumhuis

Bioscoopsteden top-15

Laatst aangepast: 13-08-2020

Aantallen bioscoopbezoekers in 2018, x 1.000, de 15 gemeenten waarvan de bioscopen de meeste bezoekers trekken

bron: NVBF