Direct naar een thema van Stand van Groningen

Groningen als banenmotor

Opnieuw grotere banengroei dan in Nederland

Per 1 april 2019 waren er in de nieuwe gemeente Groningen 157.061 banen. In een jaar tijd is er een toename geweest van ongeveer 3.200 banen, of 2,1 procent. Na eerdere krimp is dit het vijfde achtereenvolgende jaar van groei van de werkgelegenheid, al was die nu wat kleiner dan de landelijk gemiddelde van 2,5 procent.

Als centrumgemeente heeft de gemeente binnen het Noorden ruim 19 procent van de werkgelegenheid terwijl het aantal inwoners ruim 14 procent is. Het aantal banen per 1.000 inwoners is 679, tegen landelijk 490.

De groei van het aantal banen vindt plaats in een eveneens groeiend aantal vestigingen. De groei bedroeg hier zelfs 4,5 procent, of +933 vestigingen, tot 21.563 in totaal. Ook het aantal vestigingen in de gemeente groeit sneller dan landelijk gemiddeld. De economische groei gaat gepaard met een toename van de mobiliteit.

Groningen is een echte dienstengemeente, met twee derde van de banen in de dienstensector. Het grote aandeel banen bij de overheid maakt de gemeente zeer gevoelig voor beleid van de rijksoverheid. Ook werkt een substantieel deel van de beroepsbevolking in 'coronagevoelige' sectoren, zoals horeca, cultuur/sport/recreatie, uitzendwerk, flexbanen en als zzp'er.

De functie van de gemeente voor inwoners uit de regio en (ver) daarbuiten neemt toe, via een toenemende aantal overnachtingen en bezoekers van cultuur.

Links:

  • Werkgelegenheid per buurt: Gronometer, het buurtinformatiesysteem van de gemeente Groningen.
  • Cijfers over kantoren- en bedrijventerreinen: City Monitor.

Laatst aangepast: 16-06-2020

Werkgelegenheid totaal

Laatst aangepast: 21-02-2020

Aantal banen, full time (meer dan 12 uur per week) en part-time (12 uur of minder per week), zowel vaste banen als ingeleende uitzendkrachten

Er zijn 157.061 banen in Groningen waarvan het grootste deel vast voltijd. De grootste groei was er bij het vaste, voltijd personeel (+2.179) Het grootste deel van de banen in Groningen zijn ook vaste voltijdse banen. Het aantal uitzendbanen is het laatste jaar afgenomen, met 709. Van de banen in de gemeente wordt ongeveer de helft ingevuld door inwoners van de gemeente.

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Groningen als banenmotor

Laatst aangepast 21-02-2020

Kantoren Europapark_nwsbrf.JPG

Per 1 april 2019 waren er in de nieuwe gemeente Groningen 157.061 banen. In een jaar tijd is er een toename geweest van 3.220 banen, of 2,1 procent. Na eerdere krimp is dit het vijfde achtereenvolgende jaar van groei van de werkgelegenheid. Als centrumgemeente heeft de gemeente binnen het noorden ruim 19 procent van de werkgelegenheid terwijl het aantal inwoners ruim 14 procent is. Het aantal banen per 1.000 inwoners is 670, tegen landelijk 490 (2018). De toename van de werkgelegenheid veroorzaakt door de herindeling met Haren en Ten Boer is 9.000 banen.

Werkgelegenheid per buurt: Gronometer het buurtinformatiesysteem van de gemeente Groningen.

De groei van het aantal banen vindt plaats in een eveneens groeiend aantal vestigingen. De groei bedroeg hier zelfs 4,5 procent, of +933 vestigingen, tot 21.563 in totaal. De toename van het aantal vestigingen veroorzaakt door de herindeling met Haren en Ten Boer is ruim 2.300. De economische groei gaat gepaard met een toename van de mobiliteid

Groningen is een echte dienstengemeente, met twee derde van de banen in de dienstensector. Het grote aandeel benen bij de overheid maakt de gemeente zeer gevoelig voor rijksoverheidsbeleid.

In de grafieken en tabellen zijn de cijfers vanaf 2018 van de nieuwe gemeente.

Cijfer over kantoren- en bedrijventerreinen zie de City Monitor

Werkgelegenheid totaal

Laatst aangepast: 21-02-2020

Het aantal full time (meer dan 12 uur per week) en part-time (12 uur of minder per week) banen, zowel vaste banen als ingeleende uitzendkrachten.

Er zijn 157.061 banen in Groningen waarvan het grootste deel vast voltijd.

De grootste groei tussen april 2018 en april 2019 was er bij het vaste, voltijd personeel (+2.179) Het grootste deel van de banen in Groningen zijn ook vaste voltijdse banen. Het aantal uitzendbanen is afgenomen, met 709. Van de banen in de gemeente wordt ongeveer de helft ingevuld door inwoners van de eigen gemeente.

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Geïndexeerde werkgelegenheid, vanaf 2018 nieuwe gemeente

Laatst aangepast: 21-02-2020

Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de gemeente Groningen, index, 2009=100

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Vestigingen in de vier branchegroepen, vanaf 2018 nieuwe gemeente

Laatst aangepast: 21-02-2020

Het aantal bedrijven en instellingen per peildatum 1 april van het jaar, branches gegroepeerd.

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Banen in vier branchegroepen, vanaf 2018 nieuwe gemeente

Laatst aangepast: 21-02-2020

Het totaal aantal banen bij bedrijven en instellingen per peildatum 1 april van het jaar, branches gegroepeerd.

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Vestigingen per branche

branche 2018 2018 (nieuwe gemeente) 2019
A/B Landbouw 62 198 182
C Industrie 527 584 594
D/E Nutsbedrijven 23 29 28
F Bouw 902 1.066 1.109
G Handel 2.564 2.846 2.964
H Vervoer en opslag 323 352 393
I Horeca 852 917 981
J Informatie en communicatie 1.646 1.758 1.803
K Financiële instellingen 124 155 160
L Onroerend goed 239 268 264
M Advisering en onderzoek 3.897 4.495 4.632
N Overige zakelijke dienstverlening 820 896 978
O/T Overheid 57 64 62
P Onderwijs 1.239 1.382 1.539
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2.131 2.444 2.567
R Cultuur, sport en recreatie 1.938 2.106 2.165
S Overige dienstverlening 943 1.070 1.144
totaal 18.287 20.630 21.563

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Banen per branche

branche 2018 2018, nieuwe gemeente 2019
A/B Landbouw 112 407 358
C Industrie 5.990 6.215 5.867
D/E Nutsbedrijven 2.419 2.318 2.376
F Bouw 4.389 4.822 4.899
G Handel 18.184 19.507 19.941
H Vervoer en opslag 3.363 3.689 3.833
I Horeca 8.345 8.784 9.316
J Informatie en communicatie 9.301 9.676 10.089
K Financiële instellingen 1.700 1.816 1.922
L Onroerend goed 1.296 1.347 1.369
M Advisering en onderzoek 11.306 12.376 12.751
N Overige zakelijke dienstverlening 11.569 11.463 11.504
O/T Overheid 11.756 12.086 11.962
P Onderwijs 16.780 17.646 18.526
Q Gezondheids- en welzijnszorg 32.198 34.745 35.092
R Cultuur, sport en recreatie 4.101 4.377 4.663
S Overige dienstverlening 2.280 2.567 2.592
totaal 145.089 153.841 157.061

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Banen in de speerpuntsectoren, vanaf 2018 nieuwe gemeente

Laatst aangepast: 21-02-2020

Ontwikkeling van het aantal banen in de top sectoren binnen de gemeente


Energie: Gas en elektriciteit en onderzoek op het gebied van energie.

Lif science en Health: Farmacie, medische apparatuur en geneeskundig onderzoek.

ICT: Maken en repareren van computers en electrotechnische apparatuur, ontwikkeling van soft- en hardware, telecommunicatie, websites etc.

Creatieve sector: Kunst, media en entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.

Toerisme/recreatie: o.a. Horeca, recreatie (ook handel in recreatieve artikelen), cultuur en theater (overlap mer de creatieve sector), reizen, sport.

De sectoren ICT, Healthy Ageing en Energie zijn aangemerkt als topsectoren van de gemeente. Daarnaast staan in de grafiek ook de ontwikkelingen in werkgelegenheid van de creatieve bedrijvigheid en de Leisure.

Tussen de sectoren bestaan dubbelingen, een deel van de banen bij de creatieve industrie vinden we ook in de topsectoren.

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Horeca in de gemeente

Laatst aangepast: 21-02-2020

De spreiding van de vestigingen in de horeca in de gemeente, dit zijn zowel lokaties waar men kan overnachten als eet- en drinkgelegenheden en bedrijfscatering.

Horeca buurtspreiding 2019.jpg

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Banen per 1000 inwoners, Groningen vergeleken

Laatst aangepast: 03-05-2019

Een vergelijking van het aantal banen per 1.000 inwoners tussen een aantal middelgrote gemeenten.

Groningen is, net als Zwolle en Utrecht een echte werkgemeente. In vergelijking met Nederland gemiddeld zijn er veel banen per 1.000 inwoners.

Bron: LISA

Banen in de horeca en de detailhandel

Laatst aangepast 25-02-2020

Bron: OIS Vestigingenonderzoek

Toeristische overnachtingen

Laatst aangepast: 28-02-2020

Aantal overnachtingen totaal (x1.000)

Toename aantal toeristische overnachtingen

Sinds het einde van de economische crisis zien we steeds meer toeristische overnachtingen in de gemeente.

bronnen: gemeente Groningen en Noordelijk belastingkantoor

Toeristische overnachtingen naar type accommodatie

Laatst aangepast 28-02-2020

Aantal overnachtingen gesplist naar accommodatietype, 2018 (x1.000)


Hotels betreft hotels met 2 of meer sterren en Bed & Breakfast is inclusief pensions..

De aantallen accommodaties zijn: Hotels met 2 of meer sterren: 18 Overige hotels/hostels: 7 Bed and Breakfast: 130-140 Campings: 2 Jachthavens: 4

Er zijn in Groningen 26 hotels waaronder 7 hostels en jongerenhotel en een hostel als opleidingsinstituut. Daarnaast zijn er diverse bedrijven voor bed en breakfast. Samen hadden deze bedrijven in 2018 ruim 600.000 overnachtingen. Dit aantal is de afgelopen jaren toegenomen. Bed and breakfast heeft met ruim 35.000 een klein maar groeiend deel van deze overnachtingen. Naast de overnachtingen in hotels en bed en breakfast overnachtten er in 2018 nog personen op campings (22.000 overnachtingen op 3 campings) en in de jachthavens (13.500 overnachtingen).

bronnen: gemeente Groningen en Noordelijk belastingkantoor

Helft theaterbezoekers afkomstig uit regio of daarbuiten

Het aantal bezoekers van het Groninger Museum bedroeg in 2019 324.000. Hiermee is het met het Drents Museum het drukst bezochte museum van het noorden. Van de overige grotere musea van de stad schommelt het totaal aantal bezoekers rond de 100.000.
Jaarlijks gaan rond de 500.000 bezoekers naar theaters en podia. De grootste publiekstrekkers zijn Martiniplaza en de Schouwburg/Oosterpoort. Ook het pop podium Vera is een grote publiekstrekker met jaarlijks tussen de 50.000 en 60.000 bezoekers die ruim 200 voorstellingen bezoeken. Dit is exclusief de bioscoop.
De bezoekers (geteld in kopers van kaarten vooraf) van de Oosterpoort en Schouwburg komen voor meer dan de helft van buiten de stad en voor ruim een derde van buiten de regio. Dit percentage is de afgelopen jaren toegenomen. Naast uit de stad Groningen komen de grootste aantallen bezoekers uit Haren en uit Assen.

De bioscopen en filmhuizen in Groningen trokken in 2019 884.000 bezoekers. Groningen is daarmee gezakt van de achtste naar de elfde plaats als bioscoopstad van Nederland.Theater- en museumbezoek

Laatst aangepast: 13-08-2020

Bezoekersaantallen per seizoen

bron: Musea, NVBF en theaters

Museumbezoek

Bezoekersaantallen musea in de gemeente Groningen

Bezoek aan musea en de attracties Hortus Haren en de Martinitoren

2015 2016 2017 2018 2019
Groninger Museum 209.200 287.700 213.200 236.000 324.300
Grafisch Museum 4.800 9.200 6.400 11.000 15.000
Scheepvaart/ Niemeyers tabaksmuseum 34.100 35.900 38.800 35.900 34.700
Universiteitsmuseum 21.730 14.800 17.300 10.900 16.300
Nederlands Stripmuseum 19.790 23.800 23.250 18.000 8.000
Kunstlievend genootschap Pictura 4.200 5.300 2.900 3.850 4.800
Hortus Haren 21.700 21.000 25.600 24.000 26.700
Martinitoren 63.500 72.000 70.000 73.000 73.000
totaal musea en attracties 379.050 469.700 397.400 412.650 502.800

bron: Groninger museumhuis

Bioscoopsteden top-15

Laatst aangepast: 13-08-2020

Aantallen bioscoopbezoekers in 2018, x 1.000, de 15 gemeenten waarvan de bioscopen de meeste bezoekers trekken

bron: NVBF