Direct naar een thema van Stand van Groningen

Meer vestigingen en meer werkgelegenheid

Het aantal vestigingen in de gemeente Groningen is in de periode van 1 april 2020 tot 1 april 2021 per saldo toegenomen met 1.444 naar 23.869. Er zijn steeds meer eenmansbedrijven: in vijf jaar tijd een toename van 5,5 procentpunt tot 72,5 procent. Het totaal aantal banen is met 5.190 toegenomen naar 161.690. Van de 5.190 banen zijn er 4.287 vaste voltijd- en 303 vaste deeltijdbanen..

Als centrumgemeente heeft de gemeente binnen het Noorden ruim 19 procent van de werkgelegenheid terwijl het aantal inwoners bijna 13,5 procent is. Het aantal banen per 1.000 inwoners is 670, tegen landelijk 520. De bedrijvigheid gaat gepaard met mobiliteit.

Groningen is een echte dienstengemeente, met twee derde van de banen in de dienstensector: de Gezondheidszorg, de Commerciële dienstverlening en de Handel / Horeca. We zien in 2021 een toename van het aantal banen in de Gezondheidszorg.

Binnen de speerpuntsectoren Creatieve industrie en Life Sciences & Health en energie neemt het aantal banen toe met ruim 4 procent. Voor de speerpuntensector ICT, is er een kleine toename met 0,6 procent.

Bij mbo'ers zien we dat er (steeds) meer kiezen voor de richtingen binnen gezondheid/welzijn. Gezien de groeiende behoefte aan werknemers in deze sector is dit een gunstige ontwikkeling.
Het aantal aangiftes van diefstal van bedrijven vertoont al jaren een dalende lijn.

Links

Werkgelegenheid totaal

Laatst aangepast: 11-04-2022

Aantal banen, voltijd vast en deeltijd vast en de ingeleende uitzendkrachten

Van de 161.190 banen in de gemeente Groningen is het grootste deel een voltijd baan. Voltijd vast is meer dan 12 uur per week en deeltijd vast is 12 uur of minder per week, ingeleende uitzendkrachten vol- en deeltijd samen.

Na een afname tussen 2019 en 2020 is het aantal banen tussen 1 april 2020 en 1 april 2021 toegenomen.

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Werkgelegenheid in de gemeente Groningen

Laatst aangepast 11-04-2022

Kantoren Europapark_nwsbrf.JPG

Twee derde van het aantal banen vinden we in de Gezondheidszorg, Commerciële dienstverlening en Handel / Horeca. Binnen de speerpuntsectoren ‘Life sciences & Health’, 'Creatieve industrie' en 'Energie' nam het aantal banen toe tussen 2020 en 2021 met meer dan 4 procent.

Werkgelegenheid per buurt: Gronometer het buurtinformatiesysteem van de gemeente Groningen.

Zie voor de vestigingen en werkgelegenheid op de bedrijven- en kantoorrlocaties: vestigingen en banen in de werkgebieden in de open data van de gemeente Groningen.

Werkgelegenheid nieuwe gemeente

Laatst aangepast: 11-04-2022

Het aantal banen voltijd vast en deeltijd vast en de ingeleende uitzendkrachten.

Er zijn 161.690 banen in Groningen waarvan het grootste deel vast voltijd. Voltijd vast is meer dan 12 uur per week en deeltijd vast is 12 uur of minder per week, ingeleende uitzendkrachten vol- en deeltijd samen.

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Geïndexeerde werkgelegenheid, nieuwe gemeente

Laatst aangepast: 11-04-2022

Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de gemeente Groningen, index, 2011=100

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Vestigingen in 11 branchegroepen, nieuwe gemeente

Laatst aangepast: 17-06-2021

Het aantal bedrijven en instellingen per peildatum 1 april van het jaar naar 11 branches

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Banen in 11 branchegroepen, nieuwe gemeente

Laatst aangepast: 11-04-2022

Het aantal banen bij bedrijven en instellingen per peildatum 1 april van het jaar naar 11 branches

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Vestigingen per branche, nieuwe gemeente

Laatst aangepast: 11-04-2022

vestigingen branches tm 2021.png

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Banen per branche, nieuwe gemeente

Laatst aangepast:11-04-2022

banen branches tm 2021.png

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Banen in de speerpuntsectoren, nieuwe gemeente

Laatst aangepast: 11-04-2022

Ontwikkeling van het aantal banen in de speerpuntsectoren binnen de gemeente


Energie: Gas en elektriciteit en onderzoek op het gebied van energie.

Lif science en Health: Farmacie, medische apparatuur en geneeskundig onderzoek.

ICT: Maken en repareren van computers en electrotechnische apparatuur, ontwikkeling van soft- en hardware, telecommunicatie, websites etc.

Creatieve sector: Kunst, media en entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.

In de Economische Agenda 2020-2022 onderscheidt de gemeente Groningen een aantal speerpuntsectoren. Dit zijn de sectoren ICT, Healthy Ageing, Energie en de creatieve bedrijvigheid.

Tussen de sectoren bestaan dubbelingen, een klein deel van de banen bij de creatieve bedrijvigheid vinden we ook in de ICT.

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Banen per 1000 inwoners, Groningen vergeleken

Laatst aangepast: 21-09-2022

Een vergelijking van het aantal banen per 1.000 inwoners tussen een aantal middelgrote gemeenten, 2021

Groningen is, net als Zwolle en Utrecht een echte werkgemeente. In vergelijking met Nederland gemiddeld zijn er veel banen per 1.000 inwoners.

Bron: LISA

Banen in de horeca en de detailhandel

Laatst aangepast: 11-04-2022

Banen in de Horeca en de detailhandel per 1 april, nieuwe gemeente Groningen.

Bron: OIS Vestigingenonderzoek

Horeca in de gemeente

Laatst aangepast 29-12-2021

Spreiding van de vestigingen in de horeca over de gemeente, 2021

Horeca 2021.png

Bron: OIS Groningen, vestigingenregister

Toeristische overnachtingen

Laatst aangepast: 06-07-2022

Aantal overnachtingen totaal (x1.000)

Toename aantal toeristische overnachtingen

Sinds het einde van de economische crisis zien we steeds meer toeristische overnachtingen in de gemeente.

bronnen: gemeente Groningen en Noordelijk belastingkantoor

Toeristische overnachtingen naar type accommodatie

Laatst aangepast 06-07-2022

Aantal overnachtingen gesplist naar accommodatietype, 2019 (x1.000)


Hotels betreft hotels met 2 of meer sterren en Bed & Breakfast is inclusief pensions..

De aantallen accommodaties zijn: Hotels met 2 of meer sterren: 18 Overige hotels/hostels: 7 Bed and Breakfast: 130-140 Campings: 2 Jachthavens: 4

Er zijn in Groningen 26 hotels waaronder 7 hostels en jongerenhotel en een hostel als opleidingsinstituut. Daarnaast zijn er diverse bedrijven voor bed en breakfast. Samen hadden deze bedrijven in 2019 ruim 600.000 overnachtingen. Dit aantal is tot 2019 toegenomen. In 2020 waren er minder overnachtingen. Omdat 2020 een uitzonderlijk jaar is staat in de figuur de verdeling van de overnachtingen naar soort accommodatie van 2019.

Bed and breakfast heeft met ruim 39.920 een klein maar groeiend deel van deze overnachtingen. Naast de overnachtingen in hotels en bed en breakfast overnachtten er in 2019 nog personen op campings (28.480 overnachtingen op 4 campings), in de 5 jachthavens (14.620) en in toeristische appartementen (4.700).

bronnen: gemeente Groningen en Noordelijk belastingkantoor

Bijna de helft theaterbezoekers afkomstig uit regio of daarbuiten

Het aantal bezoekers van het Groninger Museum bedroeg in 2019 324.000, in 2020 en 2021 zijn er gemiddeld 100.000 mensen naar het Groninger museum geweest. De oorzaak van deze daling is Corona. Het Groningen Museum is het met het Drents Museum het drukst bezochte museum van het noorden.
Jaarlijks gaan rond de 500.000 bezoekers naar theaters en podia. De grootste publiekstrekkers zijn Martiniplaza en de Schouwburg/Oosterpoort. Ook het pop podium Vera is een grote publiekstrekker met jaarlijks tussen de 50.000 en 60.000 bezoekers die ruim 200 voorstellingen bezoeken. Dit is exclusief de bioscoop.
De bezoekers (geteld in kopers van kaarten vooraf) van de Oosterpoort en Schouwburg komen voor meer dan de helft van buiten de stad en voor ruim een derde van buiten de regio. Dit percentage is de afgelopen jaren toegenomen. Naast uit de stad Groningen komen de grootste aantallen bezoekers uit Haren en uit Assen.

De bioscopen en filmhuizen in Groningen trokken in 2019 884.000 bezoekers, ook hier zien we een daling door Corona, in 2020 waren er nog geen 400.000 bioscoopbezoekers.Theater- en museumbezoek

Laatst aangepast: 15-03-2022

Bezoekersaantallen per seizoen

bron: Musea, NVBF en theaters

Theaterbezoek naar herkomst bezoekers

Laatst aangepast 21-09-2022

Bezoekers van de Stadsschouwburg en de Oosterpoort naar herkomst van de bezoekers, seizoen 2018-2019

Percentages op basis van het woonadres van de kopers van de kaarten, Een koper kan meerdere kaarten kopen.

bron: SPOT (Oosterpoort en Stadsschouwburg)

Musea en attracties

Laatst aangepast: 06-07-2022

Bezoek aan musea en de attracties Hortus Haren en de Martinitoren

bezoek musea attracties.png

bron: Groninger museumhuis

Bioscoopsteden top-15

Laatst aangepast: 15-03-2022

Aantallen bioscoopbezoekers in 2021 x 1.000, de 15 gemeenten waarvan de bioscopen de meeste bezoekers trekken

Door Corona was het aantal bezoekers in 2020 veel lager dan in voorgaande jaren. Het aantal bezoekers in 2020 was in Nederland als geheel 44 procent van het aantal in 2019, Groningen wijkt daar met 45 procent weinig van af.

bron: NVBF