Groningen moet een aantrekkelijke en prettige gemeente zijn om te wonen, werken en te verblijven. We willen dat álle inwoners zo veel als mogelijk gelijkwaardige kansen en mogelijkheden hebben op een goede kwaliteit van leven. Vanuit het perspectief van 'meedoen' vinden we het dan ook van belang dat een ieder op volwaardige wijze deel kan uitmaken van de samenleving, ook als bijvoorbeeld gezondheidsbeperkingen of belemmeringen anderzins dit bemoeilijken.

In dit onderdeel gaat het met betrekking tot dit 'actieve meedoen' in de eerste plaats om (informele) participatievormen na en naast arbeids- en/of onderwijsparticipatie, zoals deelnemen aan het verenigingsleven en het ontplooien van culturele activiteiten (sociaal-culturele participatie). Ook kijken we naar sociale netwerken van mensen en de mate waarin hierbij sprake is van betekenisvolle relaties en sociale steun of juist het risico op sociaal isolement.