Groningen moet een aantrekkelijke en prettige gemeente zijn om te wonen, werken en te verblijven. We willen dat álle inwoners zo veel als mogelijk gelijkwaardige kansen en mogelijkheden hebben op een goede kwaliteit van leven. Vanuit het perspectief van 'rondkomen' vinden we het dan ook van belang dat niemand onder het (economisch) bestaansminimum hoeft te komen en dat ten aanzien daarvan een ieder zo veel als mogelijk zelf financieel voldoende redzaam kan zijn, het liefst in de vorm van het hebben van eigen betaald werk.

In dit onderdeel gaat het met betrekking tot 'arbeid' in de eerste plaats dan ook om (betaalde) arbeid gerelateerde participatie. Ook kijken we naar het inkomen van mensen en de mate waarin hierbij sprake is van minimasituaties en het moeite hebben met rondkomen.