-->

Hoe werkt het?

UitlegKompasBeideKleuren.max-800x800.png

De gemeente Groningen is opgedeeld in 49 wijken. Deze wijken zijn verdeeld over 7 stadsdelen: Binnenstad, Oude wijken, West, Oost, Zuid, Haren en ten Boer. De wijken kunnen worden geselecteerd in de kaart bovenaan de pagina, om daarna verdere informatie over de wijk in het kompas te kunnen bekijken.

Wijkkompassen
Het kompas bestaat uit 6 cirkels, een midden met daarom heen de andere 5 cirkels. De kleuren van de segmenten, de indicatoren, zijn gebaseerd op de scores van de indicatoren uit de buitenste ring, de basisindicatoren. Dit zijn de indicatoren met meetwaarden. Naar binnen toe vormen deze nieuwe indicatoren, afgeleide indicatoren.

Verder kent het kompas 4 kwadranten:

  • Samenstelling
  • Kwaliteit fysieke leefomgeving
  • Kwaliteit van leven
  • Kwaliteit sociale omgeving

De middencirkel wordt gevormd door 3 van de 4 kwarten: Kwaliteit fysieke leefomgeving, Kwaliteit van leven en Kwaliteit sociale omgeving. Het kwart Samenstelling wordt hierin niet meegenomen, omdat dit kwart niet gunstig of ongunstig beoordeeld kan worden.

Elk segment (indicator) in de kompassen kunnen worden geselecteerd; rechts van het kompas zal informatie over de geselecteerde indicator getoond worden.

Meetmoment
De gegevens betreffen zoveel mogelijk het jaar 2018, of de stand van zaken op 31 december 2018. De gegevens uit de Wijkenquête 2018 zijn verzameld in het najaar van 2018. Sommige gegevens waren (nog) niet beschikbaar, daar zijn de meest recente beschikbare gegevens gebruikt. Afwijkende meetmomenten zijn vermeld bij de beschrijving van de indicatoren. De ontwikkeling betreft zoveel mogelijk de periode tussen 2012 en 2018. Sommige indicatoren zijn niet over deze periode beschikbaar. Dan is de dichtstbijliggende beschikbare periode gebruikt. Afwijkende periodes zijn vermeld bij de beschrijving van de indicatoren.

mail: basismonitor@groningen.nl