-->

Hoe werkt het?

UitlegKompasBeideKleuren.max-800x800.png

Het wijkkompas geeft met kleuren aan hoe een wijk ervoor staat. Het is ingedeeld in 4 kwarten met daaronder in totaal 12 thema’s.

Hoe kom je er?

De gemeente Groningen is opgedeeld in 45 wijken. Deze wijken zijn verdeeld over 7 stadsdelen: Binnenstad, Oude wijken, West, Oost, Zuid, Haren en Ten Boer.

In de kaart bovenaan de pagina kiest u eerst een stadsdeel en vervolgens een wijk. Dit kan ook via de blokken rechts van de kaart. Via het onderste blok kunt u een postcode intypen en krijgt u de wijk waarin deze postcode valt.

Daarna kunt u verdere informatie over de wijk in het kompas bekijken.

Indeling en kleuren

Het kompas bestaat uit 6 cirkels: een in het midden met daaromheen de andere 5. Deze 5 cirkels bestaan uit vakjes of cellen met ieder een kleur. De kleuren van de cellen zijn gebaseerd op de scores van de gegevens in de buitenste cirkel, de basisindicatoren. Dit zijn de indicatoren met meetwaarden, zoals percentages en bedragen. Per groepje worden zij in de volgende cirkel samengevoegd tot nieuwe indicatoren – dit zijn afgeleide indicatoren.

Het kompas kent 4 kwarten:

Samenstelling

Kwaliteit fysieke leefomgeving

Kwaliteit van leven

Kwaliteit sociale omgeving

De middencirkel wordt gevormd door de laatste 3 van deze 4 kwarten. Het kwart Samenstelling wordt hierin niet meegenomen, omdat de gegevens in dit kwart niet als gunstig of ongunstig beoordeeld kunnen worden. Zij hebben daarom ook geen stoplichtkleuren, maar blauwtinten.

U kunt elke cel (indicator) in het kompas aanklikken/selecteren. Dan verschijnt rechts van het kompas informatie over deze indicator.

Op de 12 thema’s in de kwadranten kunt u inzoomen. U krijgt dan een kompas te zien met de indicatoren binnen dat thema.

Inzoomen: klik in het kompas op een van de 12 thema’s in de tweede ring om de middenstip.

Uitzoomen: klik in het kompas op de middenstip.

Meetmoment

De gegevens gaan zoveel mogelijk over het jaar 2022, of over de stand van zaken op 31 december 2021. De gegevens uit de Wijkenquête 2022 zijn verzameld in het najaar van 2022. Sommige gegevens waren (nog) niet beschikbaar, daar zijn de meest recente beschikbare gegevens gebruikt. De meetmomenten zijn vermeld bij de beschrijving van de indicatoren.

basismonitor@groningen.nl