Uitleg over het Kompas

Het wijkkompas geeft met kleuren aan hoe een wijk ervoor staat.

Het is ingedeeld in vier kwadranten: de fysieke leefomgeving, de kwaliteit van leven en sociale leefomgeving hebben stoplichtkleuren. Het kwadrant met blauwe kleuren bevat informatie over wijkbewoners en bebouwing.

Het wijkkompas geeft met kleuren aan hoe een wijk ervoor staat.

Het is ingedeeld in vier kwadranten: de fysieke leefomgeving, de kwaliteit van leven en sociale leefomgeving hebben stoplichtkleuren. Het kwadrant met blauwe kleuren bevat informatie over wijkbewoners en bebouwing.

Kleuren

De kwadranten over de fysieke en sociale leefomgeving en de kwaliteit van leven hebben stoplichtkleuren. Die laten zien hoe ver de wijkscore afwijkt van het gemeentelijke gemiddelde.

Uitleg kompas_stoplichtkleuren.PNG

Het blauwe kwadrant bevat achtergrondkenmerken van de wijk: bevolking en bebouwing. Hoe donkerder het blauw, hoe meer dit kenmerk in de wijk aanwezig is.

Uitleg kompas_blauwkleuren.PNG

Voor het bepalen van de kleuren beginnen we met de basisgegevens in de vijfde en buitenste ring (zie onder Indeling). De afstand van de wijkwaarde tot het gemeentelijk gemiddelde ten opzichte van de gemiddelde afstand bepaalt de kleur van een vakje. Het gemeentelijke gemiddelde heeft altijd de waarde 100 en de wijkwaarden liggen tussen 40 en 160.
Voor de kleuren in de volgende ring middelen we telkens de waarden van de onderliggende gegevens. Elk gegeven telt even zwaar mee, we passen hier dus geen wegingen toe. Ten slotte middelen we de waarden van de drie stoplichtkwadranten voor de kleur van de middenstip. Het blauwe kwadrant speelt hierbij geen rol.

Indeling en inzoomen

Er is een middenstip met daaromheen drie ringen. Er zijn ook een vierde en een vijfde ring. Deze worden zichtbaar door ‘in te zoomen’ op een thema of onderwerp. Inzoomen kan door te klikken in het kompas (alleen PC), of door gebruik van het plus-teken linksboven het kompas als een thema is geselecteerd (ook tablet en smartphone).

De binnenste ring bestaat uit vier kwarten: kwaliteit fysieke leefomgeving, kwaliteit sociale leefomgeving, kwaliteit van leven en omgevingsprofiel. Deze vier kwadranten zijn onderverdeeld in twaalf hoofdthema’s in de tweede ring. De thema’s zijn op hun beurt weer onderverdeeld in onderwerpen. Dit is de derde ring.
In de vierde ring volgt een verdere indeling, vaak in objectieve en subjectieve kenmerken. Objectieve kenmerken zijn vaak afkomstig uit registraties, zoals afstanden, werkloosheid en aangiften. Subjectieve kenmerken zijn meestal oordelen van wijkbewoners.

In de vijfde en buitenste ring zijn de basisgegevens opgenomen, zoals het percentage dat wil verhuizen en het percentage wekelijks aan sport doet. Deze gegevens vormen de basis voor de kleuren in het kompas (zie onder Kleuren).

Ga terug naar het Kompas van Groningen