Groei door toevoeging Meerstad, de herindeling en een geboorte-overschot.

De nieuwe gemeente Groningen, die per 1 januari 2019 is ontstaan uit de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer had in januari 231.618 inwoners (een voorlopig aantal), bijna 30.000 meer als de oude gemeente Groningen. De toevoeging van Meerstad aan de gemeente per 1 januari 2017 zorgde toen voor een aanwas van 1.034 inwoners.

Het geboorteoverschot schommelt jaarlijks rond de +600. De fluctuaties in de groei komen door de vestiging in en vertrek uit de gemeente. Deze was tot 2015 ruim positief, sinds 2015 houden vestiging en vertrek elkaar min of meer in evenwicht. Dit is vooral terug te voeren op de jongeren van 18 tot en met 27 jaar. Tussen 2007 en 2015 nam deze groep toe met 1.000 tot 2.000 per jaar, maar de laatste jaren is deze stabiel. Een groep die groter wordt, is die van 65 tot 80 jaar. Sinds 2011 komen er elk jaar 600 bij.

De bevolkingsprognose laat vanaf 2019 een grote groei zien van het aantal 75-plussers. Hun aantal neemt de komende twintig jaar toe van ruim 10.000 naar 17.500 personen.