Druk op woningmarkt door aantrekkende economie en alleenwonenden

Het aantal woningen dat te koop staat is sinds 2013 afgenomen met 42 procent in de regio met de gemeente Groningen. Alleen de vier grote steden laten hogere percentages zien. De verkoopprijzen zijn sinds 2014 met 10 procent gestegen, net als in veel andere steden.

Enerzijds is de crisis ten einde, waardoor mensen weer meer verhuizen. Anderzijds wonen steeds meer inwoners alleen. Het betekent dat de behoefte aan (zelfstandige) woonruimte in de gemeente sterker is toegenomen dan het aantal inwoners. In tien jaar tijd zijn er 18.000 huishoudens bijgekomen, waarvan 90 procent eenpersoons. Twee derde van deze toename in eenpersoonshuishoudens zijn jongeren.

Het aantal woonruimten in de stad neemt toe en was in januari 2017 ongeveer 101.000, inclusief de 341 woningen in Meerstad. In 2016 zijn 1.460 woningen gereed gekomen, meer dan voorgaande jaren. Hiervan waren 1.160 eenheden voor jongeren en 140 grondgebonden woningen.