We willen een stad zijn waar jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien tot redzame en verantwoordelijke volwassenen.

Minder voortijdig schoolverlaters

Een gunstige ontwikkeling is dat het aantal voortijdige schoolverlaters is gedaald, van boven de 500 acht jaar geleden via 295 in het schoolseizoen 2013-2014 tot 237 in het schoolseizoen 2014-2015.

Groei universiteit door buitenlandse en hogeschool door Nederlandse studenten

Het aantal studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en de Hanzehogeschool Groningen (HhG) is het afgelopen jaar extra sterk toegenomen, met 1.750 studenten. De stagnatie van vorig jaar is hiermee volledig gecompenseerd. Net als in 2015 was er ook in 2016 een toename van het aantal buitenlandse studenten. Bijna 600 van de 1.750 extra studenten zijn afkomstig uit het buitenland. De universiteit trekt steeds meer studenten uit het buitenland. Het aantal Nederlandse studenten loopt relatief wat terug. Bij de hogeschool zien we het omgekeerde. De jaarcohorten (van bijvoorbeeld 18-jarigen) zijn in Nederland redelijk stabiel. Dat er toch zo`n sterke groei van het aantal Nederlandse studenten is bij de hogeschool, wordt mogelijk verklaard door toenemende keuze voor hogere opleidingen en betere doorstromingsmogelijkheden vanuit het MBO. Tussen 2011 en 2015 zien we een behoorlijk constant aantal leerlingen op de MBO-locaties inde gemeente, van rond de 18.000 leerlingen.