Kompas van Groningen

De gemeente Groningen (2019) is hier ingedeeld in 49 analysegebieden bestaande uit (combinaties van) buurten, wijken of dorpen. Elk van deze gebieden is te vinden op de onderstaande gemeentekaart en heeft een eigen kompas. Dit geeft in één oogopslag een beeld van de relatieve stand en ontwikkeling van het gebied ten opzichte van het gemeentelijke gemiddelde op diverse beleidsrelevante thema's.

Meer info over hoe het Kompas werkt? Ga naar Uitleg over het Kompas