Op deze pagina geven we uitleg over de verschillende onderdelen van de basismonitor. De basismonitor bestaat uit drie onderdelen, het kompas, de stand en de koers van Groningen. Voor elke pagina bestaat er een handleiding:

  • Kompas van Groningen
  • Stand van Groningen
  • Koers van Groningen

Wijkindeling

We hanteren 43 wijken. Deze wijken zijn verdeeld over 5 stadsdelen.

Meetmoment

De gegevens betreffen zoveel mogelijk het jaar 2016, of de stand van zaken op 31 december 2016. De gegevens uit de Wijkenquête 2016 zijn verzameld in het najaar van 2016. Sommige gegevens waren (nog) niet beschikbaar. Dan zijn de meest recente beschikbare gegevens gebruikt. Afwijkende meetmomenten zijn vermeld bij de beschrijving van de indicatoren. De ontwikkeling betreft zoveel mogelijk de periode tussen 2010 en 2016. Sommige indicatoren zijn niet over deze periode beschikbaar. Dan is de dichstbijliggende beschikbare periode gebruikt. Afwijkende periodes zijn vermeld bij de beschrijving van de indicatoren.

Wijkkompassen

Een wijkkompas bestaat uit 4 kwarten:

  • Bevolking
  • Fysieke leefomgeving
  • Sociaal economisch
  • Sociale leefomgeving

Alle kleuren zijn gebaseerd op de basisindicatoren in de buitenste ring. De middencirkel geeft één kleur voor de combinatie van 3 bovenste kwarten (niet de blauwe kwart)