Groningen is een aantrekkelijke stad, waar álle inwoners over gelijkwaardige kansen moeten beschikken op een goede kwaliteit van leven. We vinden het daarbij van belang dat inwoners - idealiter - voldoende vermogend zijn om zelfstandig in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien en deze te waarborgen.